Artikelen over: Over Ervaringwijzer

Voordelen Ervaringwijzer

Download hier de PDF

Klassiek Cliëntervaringsonderzoek vs. modern Ervaringwijzer, alle voordelen op een rijtje
Ervaringwijzer is in opdracht van de gemeente Utrecht en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontwikkeld om het Cliëntervaringsonderzoek op een nieuwe manier uit te voeren. Een manier die past bij de belevingswereld van de cliënt en tevens respons ophaalt waar zorgaanbieders en gemeenten echt iets aan hebben. Dit gegeven zorgt ervoor dat Ervaringwijzer breed gedragen wordt wat het mogelijk maakt om een langetermijn visie te bedenken en uit te dragen: het cliëntervaringsonderoek betekenisvol maken voor alle betrokkenen.

Sinds de start in 2017 zijn inmiddels veertien andere gemeenten en meer dan vijftien zorgaanbieders aangesloten die bijdragen aan dit ideaal. Op het platform staan de gebruikers centraal. Zij zijn dan ook degenen die het instrument dragen. Het gehele ontwikkeltraject is te danken aan alle input die geleverd wordt door gebruikers. Dit is de manier van samenwerken die wij bij Ervaringwijzer prefereren. Ons doel is dan ook om met iedere gebruiker een langdurige samenwerking te realiseren waar iedereen bijdraagt aan zowel de ontwikkeling van het instrument, als het lerende netwerk dat is ontstaan. Dit laatste groeit met iedere gebruiker en zorgt ervoor dat alle betrokkenen van Ervaringwijzer met elkaar leren en samenwerken. Resultaten van dit netwerk zijn te vinden in talloze voorbeelden. Enkele hiervan zijn: een bibliotheek met gevalideerde vragenlijsten, implementatiehandleidingen om goed onderzoek uit te voeren en een database die actief wordt bijgehouden en te allen tijde beschikbaar is voor elk onderdeel van het onderzoek.

Ervaringwijzer is een SaaS-oplossing (Software as a Service). Dit betekent het volgende: via internet benaderbaar. Op contractbasis: installatie, onderhoud en beheer worden door de leverancier (Ervaringwijzer) geleverd. Alle contractuele zaken omtrent privacy, verwerking van persoonsgegevens, licenties, rechten en plichten zijn professioneel uitgewerkt en kloppend in overeenstemming met de gemeente Amsterdam en gemeente Utrecht. Ervaringwijzer legt zichzelf en de subverwerkers een strenge eis op om te zorgen dat data beveiligd is en blijft. De software is conform de normen ISO27001 en NEN7510. Om dit te waarborgen wordt de software geauditeerd door meerdere instanties. Ervaringwijzer is technisch getest en over de resultaten zijn wij open en transparant. Voor subverwerkers geldt dat zij hun data bewaren binnen de Europese Economische Ruimte (EEA). Indien zij dit exporteren buiten de EEA dan dienen zij hun data te beveiligen met Privacy Shields volledig conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor Ervaringwijzer is technologie van nu gecombineerd met de wens om visueel, laagdrempelig, interactief en kort-cyclisch cliëntervaringen op te kunnen halen. Dit heeft geleid tot een modern instrument dat gekenmerkt wordt door eenvoud zonder in te leveren op belangrijke onderdelen en functionaliteiten die horen bij een kwaliteitsonderzoek. Het is ontworpen om het cliëntervaringsonderzoek voor alle betrokkenen te vereenvoudigen. Zo genieten gebruikers een eenvoudige opstart en kunnen zij in een korte tijd een onderzoek uiteenzetten. Er zijn geen restricties voor het ontwerpen van een vragenlijst en inspiratie kan gevonden worden in gedeelde vragenlijsten van andere gebruikers. Vragen zijn te clusteren en te voorzien van extra uitleg om cliënten goed te informeren. Na het ontwerpen kan de vragenlijst met een ‘druk op de knop ́ elektronisch worden aanboden aan een cliënt.

Cliënten krijgen een vragenlijst voorgelegd via mail, sms of tablet. De software is 24/7 beschikbaar en een cliënt kan om deze reden de vragenlijst invullen wanneer het hem/haar uitkomt. De moderne uitvraag is toegankelijk en levert betekenisvolle respons op aangezien het volledig anoniem is. Gebruikers hebben real-time inzicht in de resultaten. Zo is het mogelijk snellere analyses te construeren en is het geen statisch onderzoek maar dynamisch en continu. Dit maakt het tevens mogelijk om tijdig bij te sturen en bij te dragen aan de kwaliteitscyclus.

Download hier de PDF

Bijgewerkt op: 13/11/2019

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!