Checklist projectinventarisatie

Vormen Visiedocument
Aanleiding en achtergrond
Introductie Ervaringwijzer
Waarom Ervaringwijzer
Perspectief inwoner
Beoogde resultaat
Toekomstperspectief
Communicatie
Aanpak en tijdsplanning
Analyseren
Evaluatie
Rapportage

Ontwikkelen onderzoek
1 Doelgroep gegevens
2 Vragenlijst ontwikkelen

Doelgroep gegevens
Omvang
Leeftijd
Eigenschappen
Aanspreekvorm
Beschikbare persoonsgegevens
Selecteren onderzoeksmethode(n)
Selecteren responsverhogende maatregelen

Vragenlijst ontwikkelen
Inventariseren behoeften bij alle betrokkenen
Vormen eerste concept
Voorleggen bij alle betrokkenen
Verwerken Feedback
Vormen tweede concept
Voorleggen bij alle betrokkenen
Verwerken feedback
Definitieve versie
Publiceren in Ervaringwijzer
Aanmaken accounts Ervaringwijzer
Uitdenken structuur
Inrichten teams
Verzorgen instructies
Toevoegen professionals
Ontwikkelen visueel stappenplan(nen)

Officiële kick-off
Aankondigen officiële start
Start project
Eerste uitvraag
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!