Artikelen over: Bibliotheek

De PREM vragenlijst voor Fysiotherapie

De Patient Reported Experience Measuremes (PREM) vragenlijst voor Fysiotherapie

Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie


1 Welke situatie is op u van toepassing?
Ik ben 16 jaar of ouder en vul deze lijst over mijn eigen behandeling in.
Ik ben tussen de 12 en 15 jaar en vul deze lijst over mijn eigen behandeling in.
Ik ben ouder/verzorger van een kind tussen de 0 en 11 jaar en vul deze lijst in over de behandeling van hem/haar.
Ik vul deze lijst in over de behandeling van mijn naaste (bijv. moeder, vader, echteno(o)t(e) of partner).

2 Bent u behandeld in de fysiotherapiepraktijk of ergens anders?
Ik ben in de fysiotherapiepraktijk behandeld.
Ik ben thuis behandeld.
Ik ben ergens anders behandeld.Contact met de fysiotherapeut

De volgende stellingen gaan over het contact met uw fysiotherapeut. Geef aan in hoeverre u het eens bent met deze stellingen.

3 Mijn fysiotherapeut nam mij serieus. - Stelling
4 Mijn fysiotherapeut begreep de klacht waarvoor ik kwam. - stelling
5 Ik heb vertrouwen in de deskundigheid van mijn fysiotherapeut. - stellingBehandelplan

De volgende stellingen hebben betrekking op de praktijk van uw fysiotherapeut. Geef aan in hoeverre u het eens bent met deze stellingen.

6 De ruimtes in de praktijk zijn schoon en opgeruimd. - stelling
7 Ik heb genoeg privacy bij de fysiotherapeut (bijvoorbeeld bij gesprekken of omkleden). - stelling

De praktijk

De volgende stellingen hebben betrekking op de praktijk van uw fysiotherapeut. Geef aan in hoeverre u het eens bent met deze stellingen.

8 De fysiotherapiepraktijk is telefonisch of via e-mail goed bereikbaar. - stelling

Resultaat van de behandeling


9 In welke mate zijn uw klachten veranderd sinds het begin van de behandeling?
Heel veel verbeterd
Veel verbeterd
Iets (enigszins) verbeterd
Hetzelfde
Iets (enigszins) verslechterd
Veel verslechterd
Heel veel verslechterd
Weet ik niet/Niet van toepassing

10 In welke mate zijn uw mogelijkheden om activiteiten uit te voeren veranderd sinds het begin van de behandeling?
(Onder activiteiten verstaan we zelfzorg, huishoudelijke activiteiten, werk, hobby's of sport).
Heel veel verbeterd
Veel verbeterd
Iets (enigszins) verbeterd
Hetzelfde
Iets (enigszins) verslechterd
Veel verslechterd
Heel veel verslechterd
Weet ik niet/Niet van toepassing

Algemene beoordeling

11 Welk cijfer geeft u de zorg van uw fysiotherapeut? (Een 1 betekent: zeer slechte fysiotherapie. Een 10 betekent: uitstekende fysiotherapie) - open vraag
12 Kunt u motiveren wat uw belangrijkste reden is om de zorg van uw fysiotherapeut te beoordelen met een ....? - open vraag
13 Zou u uw fysiotherapeut bij mensen met dezelfde gezondheidsklachten aanbevelen? Een 0 betekent dat u de zorgverlener zeker niet zou aanbevelen. Een 10 betekent dat u de zorgverlener zeker wel zou aanbevelen. - open vraag
14 U heeft uw fysiotherapeut een ... als aanbevelingscijfer gegeven. Dit geeft aan dat u uw fysiotherapeut mogelijk zou aanbevelen. Kunt u aangeven wanneer u dit zou doen? - open vraag

Compliment


15 Waarover zou u de fysiotherapeut of praktijk een compliment willen geven? (Let op: vermeld alstublieft geen namen, om de gegevens anoniem te houden.)
Ik heb als compliment:
Ik heb geen compliment
Weet ik niet

Verbeterpunt

16 Wat zou de fysiotherapeut of praktijk volgens u beter kunnen doen? (Let op: vermeld alstublieft geen namen, om de gegevens anoniem te houden.)
Ik heb als verbeterpunt:
Ik heb geen verbeterpunt
Weet ik niet

Achtergrondvraag


17 Wat is uw hoogst voltooide opleiding?
Geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt)
Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs)
Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO)
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ulo, MBO-kort, VMBO-t)
Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS)
Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS)
Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs)
Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
Anders, namelijk:
18 Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?
Uitstekend
Zeer goed
Goed
Matig
Slecht

Afsluiting


18 Onderstaande informatie wordt samen met uw motivatie gedeeld of gepubliceerd
Ja
Man
Vrouw
Nee, ik wil anoniem blijven

19 U kunt, indien u hier behoefte aan heeft, uw zorgverlener verzoeken contact met u op te nemen over een bepaald onderwerp.
Geen behoefte
Ja, ik wil dat mijn zorgverlener contact met mij opneemt en ik deel de volgende gegevens samen met de door mij ingevulde antwoorden op de open vragen niet anoniem. Alle andere ingevulde vragen blijven anoniem:

U heeft alle vragen ingevuld.
Klik op 'Versturen' om de vragenlijst af te ronden en te verzenden. Nadat u op 'Versturen' heeft geklikt, is het niet meer mogelijk uw antwoorden aan te passen.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Bijgewerkt op: 09/04/2020

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!